Kalm Penthouse

ซอยศูนย์วิจัย 2
Posted in Projects

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 7 ชั้น โครงการ KALM PENTHOUSE ซอยศูนย์วิจัย 2 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร