ศูนย์ฝึกซ้อมเรือพาย

Posted in Projects

โครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกซ้อมเรือพาย