กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริเวณ 9 ชั้น พร้อมที่จอดรถ ร่วมกับกิจการร่วมค้า ตรีทัช-บุญนิสา

พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริเวณ 9 ชั้น พร้อมที่จอดรถ ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเรือเอกไกรวุธ วัฒนธรรม กับ กิจการร่วมค้า ตรีทัช-บุญนิสา โดย นายเอกภาพ cialis generique ธนาดำรงศักดิ์ และ น.ส.ภัทร์สิริย์ กรณ์หิรัญ มูลค่า 333,000,000 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ที่มา: theleader.asia